Typer av belysning i interiøret

Typer av belysning i interiøret

typer belysning

Husbelysningen er derfor lokal, generell og dekorativ – det avhenger av hvilke funksjoner den utfører. Selvfølgelig kan du i moderne hus kombinere alle tre typer, så de vil perfekt utfylle hverandre, skape en fullstendig belysning og et flott ensemble. Kombinere typer belysning er ikke bare mulig, men nødvendig, fordi det er vanskelig å gjøre med en type, samtidig som det gir tilstrekkelig belysning til alle hjørnene i hjemmet. Hver av de tre typer innvendig belysning har sine egne funksjonelle og fundamentale forskjeller.

Generelt lys fungerer som regel som en bakgrunn for mer nøyaktig, retningsbestemt og fokusert lokal belysning. Generell belysning gir rommet et jevnt lys over hele sitt område. Generell belysning har tilstrekkelig lysstyrke for ikke å forvride den visuelle oppfatningen og er vanligvis den viktigste kilden til kunstig belysning i interiøret. Read More