For tidlig utvisning av leietakere

I henhold til artikkel 687 i den russiske føderasjonskodeksen kan frivillig oppsigelse av en leieavtale oppstå på initiativ av en av partene, med forbehold om skriftlig varsel til den annen part innen tre måneder.

Kraftig utvisning av leietakere krever en rettsavgjørelse. Det er flere grunner til dette:

  • manglende betaling av leien i løpet av perioden som er angitt i kontrakten,
  • ødeleggelse eller skade på boligen av leietaker. I dette tilfellet, men før leietakerne blir utsatt, kan retten gi dem litt tid til å eliminere bruddene (ikke mer enn et år). Hvis de ikke oppfyller dette kravet, vil leieavtalen bli avsluttet,
  • boliger slutter å være beboelig for borgere, går inn i nødstilstand,
  • bruk av boliger av leietaker til andre formål, systematisk brudd på rettigheter til naboer mv.

Ulovlig utkastelse

Noen ganger prøver utleiere å utløse utleiere uten advarsel. Vær oppmerksom på at dette er mot loven, da ingen har rett til å sette deg ut av døren før leieperioden utløper. Hvis en lignende situasjon oppstår, kan du kontakte retten. Forresten, hvis huset, som prøver å drive deg ut, vil erstatte låsene i ditt fravær, kan du fortsatt bli anklaget for å prøve å stjele eiendom.

Utleier kan gi forskjellige grunner for en så plutselig "force majeure" -situasjon med for tidlig oppsigelse av kontrakten. Et felles argument er det uplanlagte salg av en leilighet, og dermed en endring i eierskap, som i sin tur ikke vil leie det nyoppkjøpte boligen. I en slik situasjon er det verdt å huske at en endring av eierskap ifølge lov ikke medfører oppsigelse eller endring av leieavtalen. Den nye eieren av leiligheten vil være utleier på samme vilkår som den tidligere. Og hvis han ikke visste om tilgjengeligheten av losere, er den tidligere eieren skylden for dette, og de vil allerede forstå det selv.

En annen situasjon kan tilskrives ulovlig opphør av leieavtalen. Ved lov, når kontrakten utløper, har utleier fortrinnsrett til etterfølgende fjerning av boliger. Med andre ord er eieren forpliktig til å tilby leietaker å forlenge kontrakten (eller konkludere en ny), og arbeidsgiver må enten godta sin invitasjon eller nekte (også skriftlig). Hvis ingen av partene har utført foreskrevne handlinger, blir kontrakten automatisk forlenget for samme periode.

For tidlig utvisning av leietakere

Eieren kan nekte å forny kontrakten selv, forutsatt at han ikke vil leie leiligheten for det neste året. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt, og eieren av leiligheten skriver inn en ny kontrakt med en annen leietaker, kan den tidligere leietaker be om at kontrakten erklæres ugyldig og krever erstatning for de påløpte tapene.